เตรียมตัวสร้างบ้าน

ก่อนตัดสินใจ


การให้บริการ ก่อนตัดสินใจ

ทุกขั้นตอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

1.ทีมขายและสถาปนิกของเรา พร้อมที่จะให้คำแนะนำในการเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับขนาดที่ดิน จำนวนสมาชิกในครอบครัว งบประมาณและความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถเลือกแบบบ้าน ได้ 3 รูปแบบ
– แบบบ้านมาตรฐานของ ‘heart for HOUSE’ กว่า 100 แบบ (ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้)
– แบบบ้านใหม่ตามความต้องการของท่าน (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)
– แบบบ้านของท่านที่มีแบบก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว (ประเมินราคาเบื้องต้นให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)

2.สำรวจที่ดิน ดูทิศทางลม แดด สภาพที่ดิน ความสะดวกในการขนส่ง

3.พาเยี่ยมชมบ้านผลงานจริง ของ ‘heart for HOUSE’ ทั้งที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างสร้าง เพื่อให้ท่านมั่นใจในมาตรฐานฝีมือทำงาน คุณภาพวัสดุ ก่อนการตัดสินใจเซ็นสัญญา

“ท่านจะได้รับข้อมูลตามความเป็นจริง และได้รับการดูแล ช่วยแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว เต็มความสามารถ”