ข่าวสาร | 27 Mar 2018

มีนบุรีสนับสนุน ค่ายอาสาพัฒนาสร้างห้องน้ำโรงเรียน


มีนบุรีสนับสนุน ค่ายอาสาพัฒนาสร้างห้องน้ำโรงเรียน


วิทยาลัยเทคนิคดุสิตเปิดการเรียนการสอนร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ในระดับ ปวส. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน จึงขออนุญาตนำนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาสร้างห้องน้ำโรงเรียนบ้านโดนกลาง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง ระหว่างวันที่ 25 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยนักศึกษา โครงการทวิภาคี สังกัด มีนบุรีรับสร้างบ้าน เข้าร่วมโครงการ เพื่อ น้องๆ โรงเรียนหางไกล จะได้ใช้ประโยชน์ จากห้องน้ำสะอาด เพื่อสุขอนามัยของน้องๆ