เตรียมตัวสร้างบ้าน

งานผนัง

write my essay


งานผนัง


งานผนังโดยทั่วไป
– ผนังสำเร็จรูปจะใช้กับลักษณะบ้านสำเร็จรูป ต้องมีความชำนาญในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งต้องมีเครื่องมือเฉพาะ เนื่องด้วยน้ำหนักและขนาดของชิ้นส่วนของผนัง
– ผนังก่ออิฐโดยทั่วไปพอจะจำแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ อิฐมอญ, อิฐบล๊อกซีเมนต์, อิฐมวลเบาซึ่งมีคุณสมบัติและเทคนิคการทำงานแตกต่างกัน อิฐมอญและอิฐบล๊อคซีเมนต์สามารถจัดหาได้โดยทั่วไป อีกทั้งปูนก่อปูนฉาบก็มีให้เลือกอีกมากมาย ช่างทั่วไปมีความเข้าใจและสามารถทำงานได้ง่าย ผนังมวลเบาต้องใช้เทคนิคและวัสดุเฉพาะ เช่นปูนก่อฉาบ แต่มีจุดเด่นในเรื่องของการอนุรักษ์ประหยัดพลังงาน