เตรียมตัวสร้างบ้าน

งานฝ้า เพดาน


งานฝ้า เพดาน


ฝ้าเพดาน คือ แผ่นวัสดุที่ปิดใต้หลังคาใต้พื้นชั้นบนมีประโยชน์ช่วยปกปิดโครงสร้างส่วนที่ไม่สวยงาม ช่วยซ่อนงานระบบไฟฟ้า ประปา ช่วยลดอุณภูมิใต้หลังคา อีกทั้งยังช่วยตบแต่งเพิ่มบรรยากาศภายในห้องให้สวยงามด้วยการเล่นระดับทำสูงต่ำเป็นต้น สำหรับฝ้าภายในอาคารนั้นจะนิยมใช้ฝ้ายิปซั่มบอร์ดโดยเลือกคุณสมบัติตามการใช้สอยตามส่วนงานนั้นๆ เช่น ห้องน้ำ หรือห้องที่มีความชื้นต้องเป็นยิปซั่มกันชื้น ฝ้ายิปซั่มบอร์ดธรรมดาใช้กับห้องโดยทั่วไป ฝ้ายิปซั่มฉาบฟรอยใช้กับห้องใต้หลังคาก็สามารถช่วยสะท้อนความร้อนได้ สำหรับฝ้าภายนอกอาคารนั้นมีวัสดุอยู่หลากหลายประเภทเช่นกัน ฝ้าไม้ธรรมชาติสวยงาม ยูพีวีซี อลูซิงค์ ให้สำหรับอาคารพักอาศัยสมัยใหม่ วัสดุฝ้าอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือวัสดุทดแทนไม้