เตรียมตัวสร้างบ้าน

งานพื้น คอนกรีตสำเร็จรูป หล่อในที่


งานพื้น คอนกรีตสำเร็จรูป หล่อในที่


พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นพื้นคอนกรีตอัดแรงการรับน้ำหนักต่อตารางเมตร วิศวกรจะเป็นผู้กำหนดเช่นอาคารบ้านพักอาศัยเท่ากับ 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ขนาดทั่วไปในท้องตลาดจะมีความยาว 1.00 – 5.00 เมตร ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว กล่าวคือวางแผ่นพื้นตามแบบ วางเหล็กตะแกรงกันร้าวและเททับหน้าคอนกรีตหนาประมาณ 5 – 7 เซ็นติเมตร เพื่อเป็นการช่วยแผ่กระจายน้ำหนัก
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ใช้กับบริเวณพื้นที่ที่รับน้ำหนักมากหรือในบริเวณที่รับน้ำ เช่น ระเบียง ห้องน้ำ หรือดาดฟ้า พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่นี้จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบการวางเหล็กเสริมพิเศษความหนาของคอนกรีต และถ้ามีความจำเป็นต้องผสมน้ำยากันซึม ควรเทคอนกรีตให้ครอบคลุมบริเวณคราวเดียว