เตรียมตัวสร้างบ้าน

งานสี


งานสี


องค์ประกอบความงามที่สมบูรณ์ของอาคารบ้านพักอาศัย งานสีจะเป็นตัวบ่งบอกบรรยากาศ บุคลิกของบ้านโดยรวมซึ่งมีสีให้เลือกอยู่มากมายดังนั้นควรปรึกษาสถาปนิก ขอยกตัวอย่างคุณสมบัติของสีน้ำอะครีลิกแท้ 100 % แยกออกเป็น สีทาภายนอก สีทาภายในอาคาร ชนิดกึ่งเงา ชนิดด้าน ยึดเกาะพื้นผิวผนัง ป้องกันการหลุดล่อน ปกปิดรอยแตกร้าว เช็ดล้างทำความสะอาดได้ วิธีการทำสีเริ่มจากการเตรียมผิวผนังให้สะอาดปราศจาก ฝุ่น ผง คราบปูน ต่อเนื่องด้วยการทาสีรองพื้น 1 เที่ยว และ Skim Coate ให้พื้นผิวเรียบเนียนก่อน และพิถีพิถันด้วยการทาสีทับหน้าอีก 2 เที่ยว