ข่าวสาร | 19 Jul 2020

ทวิภาคี มีนบุรี การตรวจสอบแบบเสา


OJT Mark gride line และ Off set line การตรวจสอบแบบเสา ตรวจสอบดิ่งเสาก่อนเท – หลังเท ปูน

 โครงการหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สาขาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรดังกล่าวเป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ นักศึกษาของมีนบุรีรับสร้างบ้าน มีคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง  ได้ทำการทำงาน จริง ในหัวข้อ การอ่านแบบแปลน,ทำ Bar cut list เยื้องต้น, Estimate และทำ BOQ บ่าย OJT การ Mark gride line และ off set line , ตีเส้นกรอบเสา ตรวจสอบดิ่งเสาก่อนเทปูนเสา

ภาพข่าว