รู้จักบ้านมีน


ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จำกัด

นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน วาระปี 2555 – 2556

ประสงค์ ตัณฑยรรยง

ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ปรีชา ตัณฑยรรยง

ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน

นภาพร บรรณาภูมิ

ผู้จัดการทั่วไป

อุไร อาชวาคม

ผู้จัดการฝ่ายขาย

สุขุม บุญราศรี

ผู้จัดการฝ่ายสถาปัตยกรรม

พันธ์ทิพย์ เวงคกุล

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและวิศวกรรม

ทีมงานสาขามีนบุรี

ทีมงานสาขาแจ้งวัฒนะ

ทีมงานสาขาชลบุรี

“ท่านจะได้รับข้อมูลตามความเป็นจริง และได้รับการดูแล ช่วยแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว เต็มความสามารถ”