ข่าวสาร | 18 Mar 2018

บริษัทมีนบุรีรับสร้างบ้าน ร่วมเปิดงานรับสร้างบ้าน Home Builder & Materials Focus 2018


Home Builder & Materials Focus 2018


ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการผู้จัดการ บริษัทมีนบุรีรับสร้างบ้าน ร่วมเปิดงานรับสร้างบ้าน Home Builder & Materials Focus 2018  วันที่ 15 – 18 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์