ข่าวสาร | 09 Mar 2017

บริษัทมีนบุรีรับสร้างบ้าน ร่วมเปิดงานรับสร้างบ้าน Home Builder Focus 2017


Home Builder Focus 2017


ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการผู้จัดการ บริษัทมีนบุรีรับสร้างบ้าน ร่วมเปิดงานรับสร้างบ้าน Home Builder Focus 2017 วันที่ 9 – 15 มีนาคม 2560 ชั้น 1 โซน C บูธ C3 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว