รู้จักบ้านมีน

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา


     บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จำกัด ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยดร.พัชรา ตัณฑยรรยง ซึ่งคลุกคลีและมีประสบการณ์ในธุรกิจรับสร้างบ้านนานกว่า 10 ปี ก่อนก่อตั้งษริษัทฯ เมื่อได้รับการสนับสนุนจากคุณน้า คือ คุณวันชัย และ คุณสุมาลี พิรุฬหพัสต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มีนบุรีค้าไม้ และบริษัท มีนบุรีซิเมนต์ไทย ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอันดับ 1 ของเครือ ซิเมนต์ไทย ให้การสนับสนุนในด้านวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพในราคาพิเศษ จึงได้ชักชวนทีมงานที่เป็นสถาปนิก วิศวกร และช่างผู้รับเหมาฝีมือดี มาร่วมกันเปิดบริษัทรับสร้างบ้านเพื่อบริการลูกค้า ในนาม ‘บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จำกัด’ ดำเนินการมาด้วยความรัก ความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในคุณภาพต่อลูกค้ามาโดยตลอด จนในปัจจุบันมียอดดำเนินการอยู่ในระดับ TOP 10 ของบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำของเมืองไทย

ปี พ.ศ. 2538 สำนักงานแห่งแรก

     สำนักงานแห่งแรกของมีนบุรีรับสร้างบ้าน เริ่มขึ้นด้วยพื้นที่เล็กๆภายในบริเวณเดียวกับมีนบุรีค้าไม้ และมีนบุรีซิเมนต์ไทย มีพนักงานรุ่นแรกอยู่เพียง 5 คน แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างบริษัทรับสร้างบ้านที่ดี ฝีมือดี ใช้วัสดุคุณภาพดี มีความซื่อสัตย์และจริงใจ ทั้งต่อลูกค้า ต่อพนักงาน ต่อคู่ค้า ต่อช่างและคนงานก่อสร้างของเรา และต่อสังคมอย่างดีที่สุด

ปี พ.ศ. 2540 ฝ่าวิกฤติ

     แม้ภาวะเศรษฐกิจจะมีผลกับทุกธุรกิจในช่วงนั้น ส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจและขาดความเชื่อมั่นใจอย่างรุนแรงในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ แต่ด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในคุณภาพของเรา ทำให้ลูกค้าต่างชื่นชมและบอกต่อ ด้วยความไว้วางใจจนทำให้เราสามารถผ่านวิกฤตได้อย่างดี ทำให้เราได้ยึดมั่นปรัชญาการทำงานของบริษัทว่า ‘บอกต่อถึงคุณภาพ บอกต่อถึงความภูมิใจ’ จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2543 ขยายสาขาแจ้งวัฒนะ

     เป็นการขยายตัวครั้งใหญ่ของมีนบุรีรับสร้างบ้าน ด้วยความพร้อมด้านบุคลากร ทำให้เราสามารถเพิ่มจุดบริการลูกค้า โดยเปิดสาขาที่ 2 ขึ้นที่ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากลูกค้าอย่างดีเยี่ยม

ปี พ.ศ. 2545 ขยายสาขาชลบุรี

     เราเป็นผู้นำในธุรกิจรับสร้างบ้าน ในการขยายสาขาไปสู่ภูมิภาค โดยเลือกเปิดสาขาที่ 3 ที่ปากทางเข้าบางแสน จังหวัดชลบุรี ด้วยความมั่นใจในบริการและการควบคุมคุณภาพ

ปี พ.ศ. 2546 ย้ายอาคารสำนักงานใหญ่

     ปรับระบบบริหารการจัดการครั้งใหญ่ ด้วยงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท มีนบุรีรับสร้างบ้าน ย้ายสู่อาคารสำนักงานใหญ่เป็นของตนเอง โดยย้ายมาอยู่หมู่บ้านปรีชาร่มเกล้า เยื้องมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(ร่มเกล้า) ในปีนี้นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของมีนบุรีรับสร้างบ้านสู่ ‘การบริหารจัดการ ยุคดิจิตอล’ โดยเริ่มการสร้างระบบการจัดการฐานข้อมูล (Management Information Systems) เพื่อติดต่อประสานงานภายในบริษัท โดยผ่านเครือข่ายภายใน (Intranet) online ผ่านคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในบริษัทฯ ทำให้ข้อมูลและการสื่อสารถูกต้องแม่นยำ ทำให้ทุกฝ่ายในบริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพและการประสานงานการก่อสร้างบ้านได้ดี ทราบความเป็นไปของทุกหน่วยงานได้ตลอดเวลา


ปี พ.ศ. 2547 หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง “สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน”

     มีนบุรีรับสร้างบ้าน เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้เข้าร่วมก่อตั้งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เพื่อดูแลมาตรฐานและคุณภาพของบริษัทรับสร้างบ้านที่เข้ามาเป็นสมาชิก ให้เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการผู้จัดการบริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จำกัด ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน วาระปี 2555 – 2556

ปี พ.ศ.2555 สองก้าวสำคัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและเครื่องหมายการค้าใหม่

     เป็นก้าวสำคัญของ มีนบุรีรับสร้างบ้าน ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน คนที่ 5 และเป็นผู้หญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม โดยมีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรับสร้างบ้าน และสร้างการรับรู้สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านต่อสาธารณชนให้มากขึ้น

     อีกก้าวแห่งความยิ่งใหญ่ของเรา มีนบุรีรับสร้างบ้าน เปิดตัวเครื่องหมายการค้าใหม่ โดยกลั่นกรองจากทุกอณูของหัวใจ มีนบุรีรับสร้างบ้าน ที่ใส่ใจในทุกด้าน ในรูปแบบสวยสดใส ทันสมัยเป็นสากล ” heart for HOUSE” ภายใต้หัวใจที่มุ่งมั่นคุณภาพเพิ่มขึ้น พร้อมระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทุกด้าน สนองต่อความพอใจของทุกท่านที่ใช้บริการของเรา รวมทั้งเตรียมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC) ในอนาคต

ก้าวต่อไปของ….เรา มั่นคงเปี่ยมด้วยคุณภาพและความซื่อสัตย์

     …เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ตลอดเวลาที่เราได้ดำเนินการมา มีพนักงานกว่า 50 คน เปิดบริการมาแล้ว 3 สาขา ทุกสาขาเน้นความสำคัญของลูกค้า บริการด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณภาพและคำสัญญาด้วยหัวใจเต็มเปี่ยม

     เราจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมรูปแบบและบริการที่ทันสมัย ภายใต้ สัญลักษณ์ใหม่ ” heart for HOUSE”

…บอกต่อถึงคุณภาพ  บอกต่อถึงความภูมิใจ…


“ท่านจะได้รับข้อมูลตามความเป็นจริง และได้รับการดูแล ช่วยแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว เต็มความสามารถ”