ข่าวสาร | 11 Aug 2020

(MOU)ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคดุสิต


บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้านคุณภาพ จำกัด ลงนาม. “บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ” กับวิทยาลัยเทคนิคดุสิต

              คุณนภาพร บรรณาภูมิ ผู้จัดการทั่วไป ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคดุสิต กับสถานประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ จำนวน 26 หน่วยงาน
นับเป็นขยายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ ของสถานประกอบการ

ภาพข่าว