เตรียมตัวสร้างบ้าน

ระเบียบรับสร้างบ้าน


หลักเกณฑ์และระเบียบการ รับสร้างบ้านแบบมาตรฐาน

  • ท่านจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยสมบูรณ์ หรือมีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างจากเจ้าของกรรมสิทธิ์
  • ที่ดินอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี นครนายก นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง หากอยู่นอกเหนือดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาแล้วแต่กรณี
  • ที่ดินจะต้องมีทางให้รถบรรทุก หรือรถวัสดุเข้าถึงได้โดยสะดวก หากจะต้องเสียค่าผ่านทาง จัดถมทางเข้า ท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการ
  • ที่ดินต้องมีสายเมนจากหน่วยงานการไฟฟ้าและประปา หรือมีระบบน้ำบาดาลผ่านหน้าแปลงที่ดิน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขยายเขต)
  • ที่ดินจะต้องอยู่ในสภาพที่สามารถสร้างบ้านได้ก่อนที่จะทำสัญญาปลูกสร้าง
  • ในที่ดินสามารถสร้างบ้านพักคนงานรวมถึงการเก็บกองวัสดุในการก่อสร้างได้ หากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ท่านจะต้องเป็นผู้เสีย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวแทนบริษัทฯ และกรณีท่านจัดหาบ้านพักคนงาน ระยะทางไม่ควรเกิน 500 เมตรจากสถานที่ก่อสร้าง
  • ที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการของหมู่บ้านจัดสรร

การจองและทำสัญญาแบบบ้านมาตรฐาน

ท่านจะต้องวางเงินมัดจำตามราคาบ้าน ดังนี้
เงินมัดจำ บ้านราคาต่ำกว่า 5 ล้าน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
เงินมัดจำ บ้านราคา 5 ล้าน – 10 ล้าน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
เงินมัดจำ บ้านราคา 10 ล้าน ขึ้นไป 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ท่านจะต้องลงนามในสัญญาว่าจ้างภายใน 60 วัน นับจากวันที่ชำระมัดจำ เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง ขอน้ำประปา ไฟฟ้าชั่วคราว กับที่ว่าการเขตหรือเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การชำระเงิน

ชำระงวดที่ 1 (15%) ในวันเซ็นสัญญา
ชำระงวดที่ 2 (10%) เมื่องานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
ชำระงวดที่ 3 (10%) เมื่องานฐานราก, คานคอดิน, เสาชั้นหนึ่ง แล้วเสร็จ
ชำระงวดที่ 4 (20%) เมื่องานเทพื้นชั้นล่าง, โครงสร้างชั้นสอง แล้วเสร็จ
ชำระงวดที่ 5 (15%) เมื่องานก่ออิฐ 80% และตั้งวงกบ 80%, โครงหลังคาแล้วเสร็จ
ชำระงวดที่ 6 (15%) เมื่องานมุงหลังคารอบบน แล้วเสร็จ
ชำระงวดที่ 7 (10%) เมื่องานฉาบปูน, มุงหลังคารอบล่าง, ปรับบานหน้าต่าง, ฝ้าเพดาน, เดินสายไฟ, งานเดินทอประปาแล้วเสร็จ
ชำระงวดที่ 8 (5%) เมื่องานปูพื้น, ปรับบานประตู, ติดตั้งดวงโคม, สุขภัณฑ์, เก็บความสะอาดแล้วเสร็จ

การบริการพิเศษ

บริษัทฯ จะแนะนำและติดต่อสถาบันการเงินให้สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อกู้มาชำระค่าก่อสร้างบ้าน ทั้งนี้เงื่อนไขการให้สินเชื่อจะเป็นไปตามแต่ละสถาบันการเงินนั้นๆ กำหนด
บริษัทฯ ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง และเลขที่บ้านให้ท่านโดยไม่คิดค่าดำเนินการ
บริษัทฯ ดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ประปาและมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะใช้ในการก่อสร้าง และมิเตอร์ประปาและไฟฟ้าถาวร ให้ท่านโดยท่านเสียค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ทางการประปาและไฟฟ้ากำหนด

การรับประกันผลงาน

รับประกันคุณภาพทั่วไป โดยทำการตรวจสอบและซ่อมแซมให้ฟรี ตามขอบเขตและเงื่อนไขของบริษัทฯ เป็นเวลา 1 ปี
รับประกันงานโครงสร้าง 10 ปี
รับประกันงานหลังคา 5 ปี
รับประกันการป้องกันปลวกและแมลง ตามเงื่อนไขบริษัทฯ รับจ้าง เป็นเวลา 3 ปี
รับประกันวัสดุพื้นไม้ลามิเนต ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ผู้นำเข้า เป็นเวลา 10 ปี
รับประกันวงกบและกรอบบานของ WINDSOR ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ผู้ผลิต เป็นเวลา 10 ปี
รับประกันบานประตู DORIC ตามเงื่อนไขของผู้ผลิต เป็นเวลา 5 ปี

ราคาค่าก่อสร้างบ้านไม่รวมรายการดังต่อไปนี้

ชุดบานเฟี้ยม
ผนังตกแต่ง และชุดเครื่องครัว
พรม เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน มุ้งลวด เหล็กดัด รั้ว โคมไฟ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำร้อน
การถมดิน การประดับตกแต่งบ้าน
ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำถาวร
ท่อระบายน้ำในอาคาร ส่วนที่เกินจากรายการวัสดุมาตรฐานแต่ละรุ่น
ถนนทางเข้าบ้าน ส่วนที่เกินจากรายการวัสดุมาตรฐานแต่ละรุ่น
สายเมนไฟฟ้าจากชายคา ส่วนที่เกินจากรายการวัสดุมาตรฐานแต่ละรุ่น
งานรื้อถอนและขนย้าย พร้อมเคลียร์บริเวณอาคารเดิม ให้อยู่ในสภาพก่อสร้างได้
งานจัดสวน

หมายเหตุ

ชนิดและขนาดวัสดุ เช่น กระเบื้องเซรามิค หินแกรนิต กระเบื้องตกแต่งต่างๆ ไม้บันได ไม้ปาร์เก้ ไม้ลาร์มิเนต ไม้ระแนงไม้บัว เชิงชาย และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทุกประเภท ใช้ตามมาตรฐานของท้องตลาดทั่วไปรวมทั้งค่าแรงตามมาตรฐานด้วย หากในกรณีที่ลูกค้านำวัสดุก่อสร้างที่เกินมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ หรืิอการต่อเติมเปลี่ยนแปลงวัสดุที่นอกเหนือจากวัสดุมาตรฐานกำหนด ลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าแรงส่วนที่เพิ่มขึ้นตามวัสดุที่เปลี่ยนแปลง หรือจัดหาช่างเข้ามาดำเนินการเองกรณีที่ช่างบริษัทไม่สามารถทำได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัสดุและอุปกรณ์บางรายการตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุเทียบเท่ากรณีวัสดุและอุปกรณ์ขาดตลาด โดยปรึกษาลูกค้า (เจ้าของบ้าน) ก่อน
กรณีต่อเติมเปลี่ยนแปลง ลูกค้าที่มีความต้องการที่จะต่อเติมเปลี่ยนแปลง หลังการเซ็นต์สัญญาปลูกสร้างบ้านและอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง บริษัทฯ มีเงื่อนไขดังนี้
ราคาค่าต่อเติมเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 50,000 บาท ลูกค้าจะต้องชำระเงินในส่วนนั้นทันทีเมื่อมีการต่อเติมเปลี่ยนแปลง
ราคาค่าต่อเติมเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 100,000 บาท ในส่วนของ 50,000 บาทแรก ลูกค้าจะต้องชำระเงินในส่วนนั้นทันทีเมื่อมีการต่อเติมเปลี่ยนแปลง และส่วนที่เกิน 50,000 บาท ให้ลูกค้าชำระได้ในงวดงานนั้นๆ
ราคาค่าต่อเติมเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 200,000 บาท ในส่วนของ 100,000 บาทแรก ลูกค้าจะต้องชำระเงินในส่วนนั้นทันทีเมื่อมีการต่อเติมเปลี่ยนแปลง และส่วนที่เกิน 100,000 บาท ให้ลูกค้าชำระได้ในงวดงานนั้นๆ
ราคาค่าต่อเติมเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ลูกค้าจะต้องชำระเงินครึ่งหนึ่งของราคาค่าต่อเติมเปลี่ยนแปลงในส่วนนั้นทันทีเมื่อมีการต่อเติมเปลี่ยนแปลง และเงินส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งของราคาค่าต่อเติมเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าชำระได้ในงวดงานนั้นๆ
ราคาบ้านนี้ใช้วัสดุก่อสร้างมาตรฐานตาม SPEC วัสดุก่อสร้างมาตรฐานแต่ละรุ่นเท่านั้น (รูปใน website อาจจะผิดเพี้ยนในเรื่องวัสดุได้)

“ท่านจะได้รับข้อมูลตามความเป็นจริง และได้รับการดูแล ช่วยแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว เต็มความสามารถ”