Video | 29 Jul 2018

สร้างบ้าน สร้างสุข ตอนที่ 7 วัสดุปูพื้น


ปัจจุบันวัสดุปูพื้นมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
สร้างบ้าน สร้างสุข ตอนนี้ได้เชิญ คุณโอฬาร จันทร์ภู่ อุปนายกฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
จะมาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ให้ทราบครับ

“ท่านจะได้รับข้อมูลตามความเป็นจริง และได้รับการดูแล ช่วยแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว เต็มความสามารถ”