เตรียมตัวสร้างบ้าน

หลังคา


หลังคา


หลังคา คือ ส่วนที่คลุมอาคารป้องกันแดด ป้องกันฝน ทั้งยังเป็นตัวบอกบุคลิกรูปลักษณ์ของอาคารนั้นๆ ด้วย หลังคาแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะแตกต่างกันไปมีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย เช่น กระเบื้องหลังคาดินเผา หลังคากระเบื้องใยหิน หลังคาซีเมนต์อัดขึ้นรูป หลังคาดินเผาเคลือบเซรามิค หลังคาเหล็กเคลือบรีดลอน เป็นต้น สถาปนิกจะแนะนำเรื่องของหลังคาให้เหมาะสมกับรูปทรงของอาคาร