ข่าวสาร | 19 Jul 2020

เฉลิมพระเกียรติ ร.10


เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ชาวมีนบุรีรับสร้างบ้านคุณภาพ
สวม “เสื้อสีเหลือง” ตลอดเดือน ก.ค.

พนักงานและผู้บริหาร บริษัทมีนบุรีรับสร้างบ้านคุณภาพ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคมนี้

คณะผู้บริหารเห็นสมควรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.  ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคมนี้

ภาพข่าว