รวมแบบบ้าน HOME – LIST

รวมแบบบ้าน
เรียงตามรายชื่อ


 ** รายละเอียดการใช้งาน ราคาแบบบ้านต่างๆ มีนบุรีรับสร้างบ้าน**

รวมแบบบ้านเรียงตามรายชื่อ
คุณสามารถสอบถามรายละเอียด พร้อมราคาได้ที่

แบบบ้านผู้สูงอายุ
แบบบ้าน จำนวน พื้นที่ ขนาดที่ดิน
ชั้น นอน น้ำ รถ ตร.ม. x ตร.ว.
1 Type A MD 1 3 4 2 273 24 x 30
2 Type B MD 1 3 4 2 333 30 x 20
แบบบ้าน Precast
แบบบ้าน จำนวน พื้นที่ ขนาดที่ดิน
ชั้น นอน น้ำ รถ ตร.ม. กว้าง x ยาว ตร.ว.
1 S-1 TP 2 3 3 2 148 11.20 x 20 56
2 S-2 TP 2 3 3 2 148 11.20 x 20 56
3 S-3 MD 2 3 3 2 148 11.20 x 20 56
4 M-1  TP 2 4 4 2 215 16 x 18 72
5 M-2 MD 2 4 4 2 215 16 x 18 72
แบบบ้าน ยิ้ม
แบบบ้าน จำนวน พื้นที่ ขนาดที่ดินขั้นต่ำ
ชั้น นอน น้ำ รถ ตร.ม. กว้าง x ยาว ตร.ว.
1 ยิ้ม 1 ✅ CT 2 2 2 1 112 10.50 x 12.50 40
2 ยิ้ม 2 ✅ CT 2 3 2 1 128 11.00 x 14.00 40
3 ยิ้ม 3 CT 2 3 2 1 126 13.50 x 11.00 40
4 ยิ้ม 4 CT 2 3 2 1 138 11.00 x 14.50 40
5 ยิ้ม 5 ✅ CT 2 3 2 1 148 13.00 x 12.00 40
6 ยิ้ม 6 CT 2 3 2 1 161 13.50 x 13.50 50
7 ยิ้ม 7 CT 2 3 2 2 174 13.50 x 14.00 50
8 ยิ้ม 8 CT 2 3 3 2 239 16.00 x 16.00 65
9 ยิ้ม 9 CT 2 3 2 1 140 10.50 x 13.50 35
10 ยิ้ม 10 CT 1 x
11 ยิ้ม 11 CT 1 x
12 ยิ้ม 12 CT 1 2 1 1 100 14.00 x 14.00 40
13 ยิ้ม 13 CT 1 3 2 1 124 15.00 x 14.00 55
แบบบ้าน Smile
แบบบ้าน จำนวน พื้นที่ ขนาดที่ดินขั้นต่ำ
ชั้น นอน น้ำ รถ ตร.ม. กว้าง x ยาว ตร.ว.
1
2 Smile 2 MD 2 3 2 1 128 11.00 x 14.00 40
3 Smile 3.1 MD 2 3 2 1 126 13.50 x 11.50 40
4 Smile 3.2 MD 2 3 2 1 126 13.50 x 11.50 40
5 Smile 5 MD 2 3 2 1 148 13.00 x 12.00 40
6 Smile 5 2 CAR MD 2 3 2 2 179 13.00 x 12.00 40
9 Smile 9 MD 2 3 2 1 140 10.50 x 13.50 35
แบบบ้านมาตรฐาน 1 ชั้น
แบบบ้าน จำนวน พื้นที่ ขนาดที่ดิน
ชั้น นอน น้ำ รถ ตร.ม. กว้าง x ยาว ตร.ว.
1 กัญญาวีร์ TP 1 2 1 1 128 12.50 x 20.00 62.5
2 กนกพร MD 1 3 2 2 149 13.50 x 23.50 79
3 H-06 MD 1 2 2 1 200 20.00 x 20.00 100
4 ธัญสินี OT 1 3 2 1 191 20.00 x 21.00 105
5 MH-04 TP 1 3 2 2 203 22.00 x 20.00 110
6 H-05 MD 1 4 3 2 225 20.00 x 20.00 100
แบบบ้านมาตรฐาน 1.5 ชั้น
แบบบ้าน จำนวน พื้นที่ ขนาดที่ดิน
ชั้น นอน น้ำ รถ ตร.ม. กว้าง x ยาว ตร.ว.
1 MH-05 MD 1.5 3 2 2 180 15.00 x 18.00 67.5
2 ศุภดา ✅ OT 1.5 3 2 1 227 18.00 x 17.00 77
3 เหนือน้ำ 1 OT 1.5 3 3 2 351 19.00 x 19.50 92
4 เหนือน้ำ 2 OT 1.5 3 3 2 372 19.50 x 22.50 110
แบบบ้านมาตรฐาน 2 ชั้น
แบบบ้าน จำนวน พื้นที่ ขนาดที่ดิน
ชั้น นอน น้ำ รถ ตร.ม. กว้าง x ยาว ตร.ว.
1 บุษกร CT 2 3 2 1 123 11.50 x 14.00 40
2 ภวิกา CT 2 3 2 1 125 10.00 x 14.00 35
3 นพเก้า CT 2 3 2 1 141 14.50 x 12.50 45
4 มาริสา CT 2 3 2 1 165 12.00 x 16.00 48
5 พันธิพา CT 2 3 2 1 157 12.00 x 16.00 48
6 เพ็ญพิสุทธิ์ CT 2 3 2 1 170 11.00 x 15.00 41
7 สุธินี CT 2 3 2 1 179 12.50 x 16.00 50
8 นพิษฐา CT 2 3 2 2 179 14.00 x 14.00 49
9 MH-02 MD 2 3 2 1 170.5 12.50 x 16.00 50
10 ผกามาศ CT 2 3 4 2 216 13.50 x 20.00 68
11 อุไรรัมย์ภา CT 2 3 4 2 220 15.50 x 15.50 60
12 H-04 MD 2 3 3 2 210 16.00 x 13.50 54
13 มัชฌิมา CT 2 3 4 2 247 16.00 x 17.00 68
14 กชพรรณ MD 2 3 3 1 216 13.00 x 17.00 55
15 รัตนาวดี CT 2 4 4 2 245 17.00 x 20.50 87
16 กนกวรรณ MD 2 4 4 2 232 14.00 x 16.00 56
17 ทิพย์เมรี CT 2 3 4 2 244 14.00 x 17.50 61
18 นรีกมล MD 2 3 3 2 255 14.00 x 17.00 60
19 พิมพ์วิไล ✅ MD 2 4 3 2 234 14.00 x 17.50 61
20 อุษมา MD 2 3 3 2 254 17.00 x 16.00 68
แบบบ้าน จำนวน พื้นที่ ขนาดที่ดิน
ชั้น นอน น้ำ รถ ตร.ม. กว้าง x ยาว ตร.ว.
21 นงพะงา OT 2 4 3 1 216 15.00 x 17.00 64
22 MH-03 MD 2 4 3 1 277 20.00 x 14.00 70
23 พิมพ์พิศา MD 2 3 3 2 245 17.00 x 15.00 64
24 MO-H02 MD 2 4 3 2 264 15.00 x 18.00 68
25 พิมพ์นภาพร CT 2 3 4 2 263 19.00 x 18.00 85
26 H-03 MD 2 4 4 2 250 16.00 x 18.00 72
27 วาสนา OT 2 3 3 2 258 15.50 x 16.00 62
28 พิมพ์วิไลลักษณ์ MD 2 4 3 2 234 14.00 x 17.50 61
29 นรีกานต์ MD 2 4 4 2 258 16.00 x 15.00 60
30 พีรดา OT 2 3 4 2 246 17.00 x 16.50 70
31 H-02 ✅ MD 2 4 4 2 276 19.20 x 18.00 87
32 เพชรรัตน์ CS 2 3 4 2 274 16.50 x 16.50 68
33 ชนัญญา CT 2 3 4 2 278 17.50 x 17.50 77
34 มลฤทัย CT 2 3 4 2 293 16.00 x 18.00 68
35 จิรนันท์ MD 2 3 4 1 252 14.00 x 21.00 74
36 นงนภัส OT 2 3 5 2 279 15.00 x 21.00 79
37 MO-H03 MD 2 4 3 2 313 16.50 x 19.00 80
38 นุชวรา TP 2 4 4 2 289 23.00 x 16.00 92
39 ฉัททันต์ CT 2 3 4 2 302 17.50 x 19.00 83
40 พัชราวดี ✅ CT 2 4 5 2 301 19.00 x 15.50 74
แบบบ้าน จำนวน พื้นที่ ขนาดที่ดิน
ชั้น นอน น้ำ รถ ตร.ม. กว้าง x ยาว ตร.ว.
41 ทรงวสิษฐ์ CT 2 3 4 2 409 18.00 x 18.00 81
42 MD-05 MD 2 2 4 2 394 19.00 x 23.00 110
43 กนกพรรณ MD 2 3 4 2 324 16.70 x 17.70 70
44 MD-04 MD 2 4 3 2 483 20.00 x 18.00 90
45 ปรารถนา CS 2 3 5 2 333 21.00 x 15.50 81
46 สิรวิชญ์ CT 2 4 4 2 355 22.00 x 17.00 94
47 พิมพ์วิมล MD 2 4 5 2 354 20.00 x 19.00 95
48 วริศรา ✅ MD 2 4 3 2 372 16.00 x 23.00 92
49 พิมพ์อัปสร ✅ MD 2 4 5 2 356 21.50 x 20.00 108
50 อธิชา MD 2 5 5 2 365 17.00 x 22.00 94
51 พวงผกา CT 2 3 5 2 384 17.00 x 23.00 98
52 สุชญา MD 2 4 4 2 464 18.50 x 20.50 95
53 ประกายทิพย์ MD 2 3 5 2 502 24.50 x 16.00 98
54 นาฏอนงค์ CS 2 5 6 2 368 20.00 x 19.00 90
55 นรีรัตน์ TP 2 6 6 2 372 22.00 x 24.00 130
56 อริสา MD 2 4 5 2 397 20.00 x 25.00 125
57 พิมพ์สุภา ✅ MD 2 5 6 2 392 18.00 x 22.50 102
58 กัญญ์วรา TP 2 5 5 2 428 26.50 x 21.60 143
59 ณีรนุช TP 2 5 7 2 412 23.00 x 18.00 104
60 พรนภัส TP 2 4 5 3 460 24.50 x 26.50 162
แบบบ้าน จำนวน พื้นที่ ขนาดที่ดิน
ชั้น นอน น้ำ รถ ตร.ม. กว้าง x ยาว ตร.ว.
61 กชพร MD 2 5 7 2 546 24.00 x 18.00 108
62 เชื่อมรัก ✅ TP 2 5 7 2 516 18.00 x 29.00 130
63 มาลีรัตน์ CT 2 5 5 4 533 26.00 x 22.00 143
64 มนัสวี TP 2 5 7 2 547 24.00 x 20.50 123
65 สุภัสสรา MD 2 5 6 3 601 20.00 x 26.00 130
66 อรนิช MD 2 5 5 3 561 20.00 x 34.00 170
67 กัญญาพัชร CT 2 8 8 4 689 30.00 x 30.00 225
68 พรรณอร CT 2 6 9 4 742 30.00 x 30.00 225
69 MM-01 MD 2 6 8 4 894 34.00 x 34.00 289
70 อัจฉริยา TP 2 7 8 5 916 32.00 x 50.00 400
71 MM-02 MD 2 5 6 4 1,146 36.00 x 36.00 324
72 MC-03 CS 2 8 7 4 1,288 40.00 x 40.00 400
73 MD-01 MD 2 8 8 7 1,298 30.00 x 28.00 210
74 MC-05 CS 2 8 8 8 1,872 40.00 x 50.00 500
แบบบ้านมาตรฐาน 3 ชั้น
แบบบ้าน จำนวน พื้นที่ ขนาดที่ดิน
ชั้น นอน น้ำ รถ ตร.ม. กว้าง x ยาว ตร.ว.
1 MD-02 MD 3 3 2 2 265 10.00 x 20.00 50
2 พัชราภรณ์ CT 3 5 5 2 268 16.00 x 20.00 80
3 พิชชาอร MD 3 4 4 2 276 17.00 x 17.50 75
4 MD-03 MD 3 5 3 2 265 12.00 x 20.00 60
5 H-01 MD 3 6 5 2 325 12.00 x 17.50 53
6 MH-01 MD 3 5 5 3 443 14.00 x 22.00 77
7 ณัฐนรี CT 3 7 6 2 439 18.00 x 20.00 90
8 นรียา MD 3 6 6 2 531 15.00 x 21.00 80
9 MO-H01 MD 3 3 4 3 613 22.00 x 22.00 120
10 MC-04 CS 3 7 7 6 1,821 36.00 x 46.00 414