ติดต่อบ้านมีน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ


heart for HOUSE  มีนบุรีรับสร้างบ้าน ดำเนินธุรกิจบริการรับสร้างบนที่ดินลูกค้า เป็นปีที่ 26  เป็น TOP 10
ของเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน   3 สาขา ได้แก่ สาขามีนบุรี, สาขาแจ้งวัฒนะ และ สาขาชลบุรี

 

ต้องการเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

 


1. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ชลบุรี)

  • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (พ้นภาระทางทหาร)
  • ผ่านการเรียน ปวส.ช่างก่อสร้าง และ ได้วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
  • มีรถพร้อมทำงาน (รถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถยนต์)
  • ขยัน, อดทน, มีมนุษย์สัมพันธ์, ประสานงานได้ดี, service mind

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   • วางแผน/วิเคราะห์/ควบคุมงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับงบประมาณในเวลาที่กำหนด และ ได้คุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯ
   • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้าง
   • ทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00
   • ประจำสาขา ชลบุรี (ถ.สุขุมวิท ปากทางแยกบางแสน)

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

   • uniform, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด-วันลา
   • ประกันสังคม, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
   • OT, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์มือถือ

 


2. พนักงานการตลาด (แจ้งวัฒนะ)

  • ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ชำนาญโปรแกรม Microsoft (WORD, EXCEL, PowerPoint)
  • กระตือรือร้น, อดทน, มีมนุษย์สัมพันธ์, ประสานงานได้ดี, service mind

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   • รับผิดชอบ ประสานงาน/สนับสนุน กระบวนการการตลาด
   • กิจกรรมการตลาด ได้แก่ สื่อการตลาด, การตลาด online & offline, การออกบู๊ธ
   • กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ภายใน-ภายนอก องค์กร
   • ทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00
   • ประจำสาขา แจ้งวัฒนะ(เมืองทองธานี)

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

   • uniform, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด-วันลา
   • ประกันสังคม, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
   • ค่าน้ำมัน, ค่าพาหนะ (ติดต่องาน)


3. พนักงานธุรการ ฝ่ายขาย (มีนบุรี)

  • หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์งานธุรการ
  • ชำนาญโปรแกรม Microsoft Office กระตือรือรัน , ไฝ่เรียนรู้ , ประสานงานได้เป็นอย่างดี
   มีจิตสำนึกการให้บริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
   • สนับสนุนงานขาย
   • งานเอกสารต่างๆ
   • สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย
   • ทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00
   • ประจำสาขา มีนบุรี(ร่มเกล้า 1)

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

   • uniform, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด-วันลา
   • ประกันสังคม, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
   • ค่าพาหนะ (ติดต่องาน)


4. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (มีนบุรี)

  • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (พ้นภาระทางทหาร)
  • ผ่านการเรียน ปวส.ช่างก่อสร้าง และ ได้วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
  • มีรถพร้อมทำงาน (รถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถยนต์)
  • ขยัน, อดทน, มีมนุษย์สัมพันธ์, ประสานงานได้ดี, service mind

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   • วางแผน/วิเคราะห์/ควบคุมงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับงบประมาณในเวลาที่กำหนด และ ได้คุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯ
   • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้าง
   • ทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00
   • ประจำสาขา มีนบุรี(ร่มเกล้า 1)

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

   • uniform, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด-วันลา
   • ประกันสังคม, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
   • OT, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์มือถือ


5. พนักงานเขียนแบบ / สถาปนิก (แจ้งวัฒนะ)

  • หญิง / ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (ชาย – พ้นภาระทางทหาร)
  • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  • ชำนาญโปรแกรม AUTO CAD, Sketch-Up , Rumion
  • มีทักษะ presentation

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   • เขียนแบบ / ออกแบบ / ปรับแบบบ้านพักอาศัย
   • รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า
   • นำเสนอแบบบ้าน / ให้คำปรึกษาลูกค้า
   • สนับสนุนงานที่เกียวข้อง
   • ทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00
   • ประจำสาขา แจ้งวัฒนะ(เมืองทองธานี)

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

   • uniform, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด-วันลา
   • ประกันสังคม, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
   • OT

เอกสารที่นำมาในวันสัมภาษณ์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • เอกสารการฝึกอบรมต่างๆ
 • หนังสือรับรองการทำงาน
ร่วมงานกับเรา
คำนำหน้าชื่อ *

ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน 2 แห่งสุดท้าย

1.Download เอกสารและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน


2.ส่ง email ตามรายละเอียดที่ระบุใน website ถึง nb_meanbure@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม จันทร์-เสาร์ 081-371 9046ใบสมัครงาน