ติดต่อบ้านมีน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ


heart for HOUSE  มีนบุรีรับสร้างบ้าน ดำเนินธุรกิจบริการรับสร้างบนที่ดินลูกค้า เป็นปีที่ 26  เป็น TOP 10
ของเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน   3 สาขา ได้แก่ สาขามีนบุรี, สาขาแจ้งวัฒนะ และ สาขาชลบุรี

ต้องการเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง ดังนี้1. สถาปนิก -ชาย (ชลบุรี)

  • ชาย อายุไม่เกิน 30 -35 ปี (พ้นภาระทางทหาร)
  • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม  สามารถแนะนำ/ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแบบบ้าน
  • ชำนาญโปรแกรม AUTO CAD, SketchUP ,3D และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Rumion

 

 

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

 • ทุกตำแหน่ง ได้แก่ ยูนิฟอร์ม, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด-วันลา
  ประกันสังคม, โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมัน, ค่าล่วงเวลา,ประกันอุบัติเหตุ,ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน,
  ค่าวิชาชีพ, ค่าตำแหน่ง
 • ติดต่อสอบถาม 081-371 9046 จันทร์-เสาร์  8.30 – 17.00 น.
 • download ใบสมัคร ส่ง email : nb_meanbure@hotmail.com แนบ file บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบขับขี่, วุฒิการศึกษา, เกียรติบัตร, หนังสือรับรองต่างๆ, portfolio

 

เอกสารที่นำมาในวันสัมภาษณ์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • เอกสารการฝึกอบรมต่างๆ
 • หนังสือรับรองการทำงาน
ร่วมงานกับเรา
คำนำหน้าชื่อ *

ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน 2 แห่งสุดท้าย

1.Download เอกสารและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน


2.ส่ง email ตามรายละเอียดที่ระบุใน website ถึง nb_meanbure@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม จันทร์-เสาร์ 081-371 9046ใบสมัครงาน