Bannmean Elder Home
แบบบ้านผู้สูงอายุ

 

 

                   บ้านผู้สูงอายุนั้น ควรเป็นบ้านชั้นเดียว หรือมีห้องนอนของผู้สูงอายุอยู่ ชั้นล่างของบ้าน ที่สำคัญบ้านไม่ยกพื้นสูงจากระดับ พื้นดินเดิม โดยให้พื้นภายในบ้านเท่ากับพื้นนอกบ้าน  ควรยกพื้นให้พื้นบ้านสูงจากระดับพื้นดินเดิม และใช้เป็นทางลาดแทน

                   การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงอายุ  (ทั้งผู้สูงอายุ ที่พึ่งพาตัวเองได้อาศัยอยู่ในบ้านตามลำพัง  และผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ร่วมกับลูกหลาน รวมทั้งผู้สูง อายุที่ต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด) และให้พวกเขายัง คงเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคมได้อย่างดี รวมถึงการ เตรียมที่อยู่อาศัยให้ เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูง อายุแต่ละคน ให้สามารถใช้งานและเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

               สำหรับที่จอดรถ ควรมีชายคาเพื่อไม่ให้เปียกฝน โดยมีขนาดประมาณ 2.40 x 6.00 เมตร และเว้นระยะด้านข้าง ไว้อีก 1 เมตรสำหรับทางรถเข็น โดยเลือกแบบบ้านที่สามารถจอดรถได้สองคัน เพื่อใช้ พื้นที่จอดรถอีกคันเป็นระยะสำหรับรถเข็น

 

 


“ ด้วยความขอบคุณ โดยทีมสถาปนิกมืออาชีพ
จากมีนบุรีรับสร้างบ้านคุณภาพ”