รู้จักบ้านมีน

คำสัญญาจากใจ


heart for HOUSE

มีนบุรีรับสร้างบ้านคุณภาพ


เป็นความสุขและความอบอุ่นของทุกคนในครอบครัว เป็นที่ๆ เริ่มต้นและลงท้ายของสิ่งดีๆ
ทั้งหมดซึ่งการออกแบบ การเลือกวัสดุสามารถช่วยให้สิ่งดีๆ เหล่านี้เกิดขึ้นได้
สำหรับ ‘heart for HOUSE’ มีนบุรีรับสร้างบ้านคุณภาพ แล้ว เรามองการสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ เป็นการใช้เงิน
ครั้งใหญ่ของชีวิต เราจึงตั้งใจสร้างบ้านทุกหลังเหมือนเป็นบ้านของตัวเอง ของญาติ ของเพื่อนสนิท ที่ต้องจริงจังและ พิถีพิถันกับ บ้านหลังนั้น เราไม่ได้มองบ้านเป็นเพียง
อาคารที่พอเข้าอาศัยหลบแดดฝนได้แต่เรามองบ้านเป็นชีวิต…

ความสุขและความอบอุ่น…เริ่มต้นที่บ้าน


ความสุขและความอบอุ่นเริ่มต้นที่บ้าน เป็นที่ๆ เริ่มต้นและลงท้ายของสิ่งดีๆ ทั้งหมด ซึ่งการออกแบบ การเลือกวัสดุสามารถช่วยให้สิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้….. และเราก็พร้อมสร้างบ้านให้คุณอย่างสุดกำลังของเราเช่นกัน ที่ ‘heart for HOUSE’

เราเน้นการบริการ


เราเน้นการบริการ บริหารและจัดการอย่างซื่อสัตย์ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยเราสำนึกอยู่เสมอถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ “บ้าน”ที่ได้รับการออก แบบที่ดีก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ และต้องการที่ปรึกษามืออาชีพ เป็นผู้ช่วยเลือกวัสดุ ช่วยควบคุมงาน ช่วยประสานงานจนบ้านเสร็จสมบูรณ์ ด้วยการทำงานที่จริงใจของเรา หากเกิดปัญหาอุปสรรคใดๆ ในการก่อสร้าง

“ท่านจะได้รับข้อมูลตามความเป็นจริง และได้รับการดูแล ช่วยแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว เต็มความสามารถ”