เซอร์วิสบ้านมีน

M Interior


งานออกแบบและตกแต่งภายใน

หนึ่งในบริษัทในเครือมีนบุรีรับสร้างบ้าน
M Interior บริษัทออกแบบ และตกแต่งภายใน ในกลุ่ม “มีนบุรีรับสร้างบ้าน”
บริการครบวงจร เพื่อสร้างความสุขให้คุณอย่างครบถ้วน

การให้บริการก่อนการตัดสินใจทุกขั้นตอนไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย

รับฟังแนวคิดและให้คำปรึกษาในการออกแบบตกแต่งภายในเบื้องต้น
ออกแบบและวางแปลนเบื้องต้น
ให้ชมภาพ 3D ในรูปแบบที่ใกล้เคียง
ประมาณราคาเบื้องต้น การให้บริการหลังจากลูกค้าตกลงใช้บริการ
ประเมินราคาค่าเขียนแบบตกแต่งภายในให้ลูกค้าทราบก่อนการตัดสินใจ

เงื่อนไขการชำระเงินค่าแบบตกแต่งภายใน

งวดที่ 1 ชำระ 50% ของมูลค่างาน
งวดที่ 2 ชำระ 50% เมื่อแบบเสร็จ
ในกรณีที่ M-Interior ทำแบบเสร็จแล้วหากลูกค้าต้องการให้บริษัทฯ ทำงานตกแต่งภายในบริษัทฯ จะลดค่าทำแบบให้ลูกค้า 50% การประกันผลงาน M-Interior จะประกันผลงานให้ลูกค้า 3 เดือน (กรณีความเสียหาย เกิดจากความบกพร่องจากการผลิตและติดตั้งเท่านั้น) M-Interior จะมีบริการซ่อมแซมทั่วไปตลอดอายุการใช้งาน โดยในกรณีนี้จะมีการคิดค่าบริการซ่อมแซมตามความเสียหายจริง

เงื่อนไขการชำระงานตกแต่งภายใน

งวดที่ 1 ชำระ 30% เมื่อเซ็นสัญญา
งวดที่ 2 ชำระ 25% เมื่อติดตั้งโครงตู้แล้วเสร็จ
งวดที่ 3 ชำระ 25% เมื่อติดตั้งหน้าบานแล้วเสร็จ
งวดที่ 4 ชำระ 15% เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมในตู้ งานสี แล้วเสร็จ
งวด 5 ชำระ 5% เมื่อส่งมอบงาน

“ท่านจะได้รับข้อมูลตามความเป็นจริง และได้รับการดูแล ช่วยแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว เต็มความสามารถ”