ขอบเขตการรับประกัน


– รับประกันงานโครงสร้างบ้าน เช่น เสา คาน พื้นภายในบ้าน เป็นเวลา 20 ปี
– รับประกันความเสียหายของหลังคา เป็นเวลา 5 ปี
– รับประกันการซ่อมแซมที่ชำรุดเสียหายใดๆ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ หรือความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นเวลา 1 ปี

heart for HOUSE

มีนบุรีรับสร้างบ้าน

heart for HOUSE

มีนบุรีรับสร้างบ้าน

heart for HOUSE

มีนบุรีรับสร้างบ้าน