คุณภาพงานก่อสร้าง


MHQ (Mean House Quality) คุณภาพงานก่อสร้างสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง มีการตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างกว่า 700 รายการด้วยระบบ MHQ อาทิ เช่น

Surveys
สำรวจที่ดิน


– การสำรวจที่ดิน การวัดระยะจริง

– การวางผัง การวัดระยะของหมุดเสา โดยใช้กล้อง Theodolite

– การวางระดับ พื้นดินกับตัวบ้าน

– การเช็คตรวจสอบคุณภาพเสาเข็ม การตอกเสาเข็ม (รายการตรวจสอบงาน 26 รายการ)

Footing
งานฐานราก


– การตรวจสอบเหล็กฟุตติ้งก่อนการเทปูน ด้วยวิศวกรก่อสร้าง J0

– ตรวจสอบงานฟุตติ้งโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (75 รายการ)

1st Floor
คานชั้นหนึ่ง


– การตรวจสอบงานเหล็กคานชั้น 1 ด้วยวิศวกรโครงสร้าง J1
– ตรวจสอบงานเหล็กคานชั้น 1 โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (3 รายการ)

2nd Floor
คานชั้นสอง


– การตรวจสอบงานเหล็กคานชั้น 2 ด้วยวิศวกรโครงสร้าง J2

– ตรวจสอบงานเหล็กคานชั้น 2 โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (90 รายการ)

3rd Floor
คานชั้นสาม


– การตรวจสอบโครงหลังคาเหล็ก ด้วยวิศวกรโครงสร้าง J3
– ตรวจสอบโครงหลังคาเหล็ก โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (176 รายการ)

Quality Check

การตรวจสอบทุกขั้นตอน


– การเช็คงานคุณภาพด้วยผู้ควบคุมงานก่อสร้างทุกขั้นตอนโดยละเอียดจนบ้านแล้วเสร็จ

– คู่มือการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง (225 รายการ)

Delivery Home
ส่งมอบบ้านสวย


– ส่งมอบบ้านคุณภาพด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ (180 รายการ)