งบไม่บานปลาย


มีสัญญางานก่อสร้างระบุชัดเจนในการสร้างบ้าน ประกอบด้วยสัญญาการสร้างบ้าน

แบบก่อสร้าง


– แบบสถาปัตยกรรม

– แบบวิศวกรรม

– แบบไฟฟ้า

– แบบสุขาภิบาล

– รายการประกอบแบบพื้น

– รายการประกอบฝ้าเพดาน

– รายการประกอบแบบผนัง

รายการวัสดุ


รายการวัสดุก่อสร้าง ตามที่ได้ตกลงตามสัญญา

– รายการวัสดุ Standard

– รายการวัสด Classic

– รายการวัสดุุ Premium

เอกสารสัญญา


– สัญญาสร้างแบบประกอบด้วย ราคาแบบ และระยะเวลาการก่อสร้าง

บริการหลังการขาย


งานบริการหลังการขาย บริการจากใจของมีนบุรีรับสร้างบ้าน เพื่อลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ
– รับประกันงานโครงสร้าง เป็นเวลา 20 ปี
– รับประกันความเสียหายของหลังคาเป็นเวลา 5 ปี
– รับประกันการซ่อมแซมอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา 1 ปี

บอกต่อถึงคุณภาพ  บอกต่อถึงความภูมิใจ


สร้างบ้านด้วยความซื่อสัตย์ ตามสัญญางานก่อสร้างชัดเจน

“บอกต่อถึงคุณภาพ  บอกต่อถึงความภูมิใจ”