ทีมงานให้คำปรึกษา ฯลฯ


มุ่งเน้นบริการสร้างบ้านด้วยคุณภาพ โดยทีมงานนักบริการ

ทีมงานฝ่ายขาย


ติดต่อเพื่อทราบความต้องการของลูกค้า ให้รายละเอียดแบบบ้านและรายการวัสดุ

ทีมงานสถาปนิก


นำความต้องการของลูกค้า ลงรายละเอียดเป็นพิมพ์เขียวแบบบ้านพร้อมรายการวัสดุ
1. ทำแบบเสนอ
2. ทำแบบขออนุญาต
3. ทำแบบก่อสร้าง

ทีมงานวิศวกร


คำนวณโครงสร้างตามแบบวิศวกร

ทีมผู้ควบคุมงานก่อสร้าง


ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างด้วยระบบ MHQ กว่า 700 รายการ ตั้งแต่เริ่มต้นตอกเข็มจนงานเสร็จสมบูรณ์

ทีมงานช่างโครงสร้าง


เต็มด้วยฝีมือช่างคุณภาพ ทำงานด้วยความสุข

ทีมงานช่างระบบ


ประกอบด้วยทีมงานระบบมืออาชีพ
1. ช่างตอกเข็ม
2. ช่างประปา
3. ช่างไฟฟ้า
4. ช่างมุงหลังคา
5. ช่างปูแกรนิต
6. ช่างปูลามิเนต
7. ช่างปูกระเบื้อง
8. ช่างทำบันได
ฯลฯ

ทีมงานพร้อมบริการด้วยใจ


ทีมช่างต่างๆ