ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี


     บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จำกัด ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยดร.พัชรา ตัณฑยรรยง ซึ่งคลุกคลีและมีประสบการณ์ในธุรกิจรับสร้างบ้านนานกว่า 10 ปี ก่อนก่อตั้งษริษัทฯ เมื่อได้รับการสนับสนุนจากคุณน้า คือ คุณวันชัย และ คุณสุมาลี พิรุฬหพัสต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มีนบุรีค้าไม้ และบริษัท มีนบุรีซิเมนต์ไทย ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอันดับ 1 ของเครือ ซิเมนต์ไทย ให้การสนับสนุนในด้านวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพในราคาพิเศษ จึงได้ชักชวนทีมงานที่เป็นสถาปนิก วิศวกร และช่างผู้รับเหมาฝีมือดี มาร่วมกันเปิดบริษัทรับสร้างบ้านเพื่อบริการลูกค้า ในนาม ‘บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จำกัด’ ดำเนินการมาด้วยความรัก ความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในคุณภาพต่อลูกค้ามาโดยตลอด จนในปัจจุบันมียอดดำเนินการอยู่ในระดับ TOP 10 ของบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำของเมืองไทย

heart for HOUSE

มีนบุรีรับสร้างบ้าน

heart for HOUSE

มีนบุรีรับสร้างบ้าน

heart for HOUSE

มีนบุรีรับสร้างบ้าน