มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 198 937

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จำกัด ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยดร.พัชรา ตัณฑยรรยง ซึ่งคลุกคลีและมีประสบการณ์ในธุรกิจรับสร้างบ้านนานกว่า 10 ปี ก่อนก่อตั้งษริษัทฯ เมื่อได้รับการสนับสนุนจากคุณน้า คือ คุณวันชัย และ คุณสุมาลี พิรุฬหพัสต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มีนบุรีค้าไม้ และบริษัท มีนบุรีซิเมนต์ไทย ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอันดับ 1 ของเครือ ซิเมนต์ไทย ให้การสนับสนุนในด้านวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพในราคาพิเศษ จึงได้ชักชวนทีมงานที่เป็นสถาปนิก วิศวกร และช่างผู้รับเหมาฝีมือดี มาร่วมกันเปิดบริษัทรับสร้างบ้านเพื่อบริการลูกค้า ในนาม ‘บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จำกัด’ ดำเนินการมาด้วยความรัก ความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในคุณภาพต่อลูกค้ามาโดยตลอด จนในปัจจุบันมียอดดำเนินการอยู่ในระดับ TOP 10 ของบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำของเมืองไทย

                 สำนักงานแห่งแรกของ มีนบุรีรับสร้างบ้าน เริ่มขึ้น ด้วยพื้นที่เล็กๆ ภายในบริเวณเดียวกับ มีนบุรีค้าไม้ และมีนบุรีซิเมนต์ไทย มีพนักงานรุ่นแรกอยู่เพียง 5 คน แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างบริษัทรับสร้างบ้าน ที่ดี ฝีมือดี ใช้วัสดุคุณภาพดี มีความซื่อสัตย์จริงใจ ทั้งต่อลูกค้า ต่อพนักงาน ต่อคู่ค้า ต่อช่างและคนงาน ก่อสร้างของเราและต่อสังคมอย่างดีที่สุด
                แม้ภาวะเศรษฐกิจจะมีผลกับทุกธุรกิจในช่วงนั้น ส่ง ผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจและขาดความเชื่อมั่นอย่าง รุนแรงในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ แต่ด้วยความ ชื่อสัตย์และยึดมั่นในคุณภาพของเรา ทำให้ลูกค้า ต่างชื่นชมและบอกต่อด้วยความไว้วางใจ จนทำให้เรา สามารถผ่านวิกฤติต้มยำกุ้งมาได้ จากการที่เรายึด มั่นในปรัชญาการทำงานของบริษัทที่ว่า "บอกต่อถึง คุณภาพ บอกต่อถึงความภูมิใจ"
                เป็นการขยายตัวครั้งใหญ่ของ มีนบุรีรับสร้างบ้าน ด้วยความพร้อมด้านบุคลากร ทำให้เราสามารถ เพิ่มจุดบริการลูกค้า โดยเปิดสาขาที่ 2 ขึ้นที่ถนน แจ้งวัฒนะ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากลูกค้าอย่างดี เยี่ยม
                เราเป็นผู้นำในธุรกิจรับสร้างบ้าน ในการขยายสาขา ไปสู่ภูมิภาคเป็นบริษัทแรก โดยเลือกเปิดสาขาที่ 3 ที่ ปากทางเข้าบางแสน จังหวัดชลบุรี ด้วยความมั่นใจ ในบริการและการควบคุมคุณภาพ
                ปรับระบบบริหารการจัดการครั้งใหญ่ ด้วยงบ ประมาณกว่า 10 ล้านบาท มีนบุรีรับสร้างบ้าน ย้ายสู่อาคารสำนักงานใหญ่เป็นของตนเอง โดย ย้ายมาอยู่หมู่บ้านปรีชา ร่มเกล้า เยื้องมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต (ร่มเกล้า) ในปีนี้นับเป็นปีแห่งการ เปลี่ยนแปลงของ มีนบุรีรับสร้างบ้าน สู่ "การบริหาร จัดการยุคดิจิตอล"

                 การสร้างระบบการจัดการฐาน ข้อมูล (Management Information Systems) เพื่อ ติดต่อประสานงานกายในบริษัท โดยผ่านเครือข่าย ภายใน (Intranet) online เครื่องภายในบริษัทฯ ทำให้ข้อมูลและการสื่อสาร ผ่านคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ถูกต้องแม่นยำ สามารถควบคุมคุณภาพและการ ประสานงานการก่อสร้างบ้านได้ดี ทราบความเป็นไป ของทุกหน่วยงานได้ตลอดเวลา
                มีนบุรีรับสร้างบ้าน เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้เข้าร่วมก่อ ตั้งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เพื่อดูแลมาตรฐานและ คุณภาพของบริษัทรับสร้างบ้านที่เข้ามาเป็นสมาชิก ให้เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโกคโดย ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการผู้จัดการของ มีนบุรีรับสร้างบ้าน ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมในปี พ.ศ. 2555 - 2556
                มีนบุรีรับสร้างบ้าน สาขาแจ้งวัฒนะ เปิดทำการมา อยู่ที่ Pime Place ณแจ้งวัฒนะงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท เพื่อให้ลูกค้าสามารถมาใช้บริการได้อย่าง สะดวกสบาย มีที่จอดรถกว้างขวาง
                ย้ายสู่อาคารสาขาแจ้งวัฒนะเป็นของตนเอง หมู่บ้านชวนชื่นโมดัสเซนโทร ถ.แจ้งวัฒนะ 41 ด้วยงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท
                ธุรกิจรับสร้างบ้านและเครื่องหมายการค้าใหม่ (Re-brand) เป็นก้าวสำคัญของ มีนบุรีรับสร้างบ้าน ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการผู้จัดการได้รับการเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคน ที่ 5 และเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่ดำรงตำแหน่งนายก สมาคมฯ โดยมีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานของ ธุรกิจรับสร้างบ้าน และสร้างการรับรู้สมาคมธุรกิจ รับสร้างบ้านต่อสาธารณะชนให้มากขึ้น
                บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 และพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้งเป็น ISO9001:2015 ในปี พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการให้บริการทุกด้าน สนองตอบความ พึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการของเรา รวมทั้ง เตรียมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก้าวต่อไปของเรา

                มั่นคง เปี่ยมด้วยคุณภาพและความซื่อสัตย์ เพิ่มเติม ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ตลอดเวลาที่เราได้ดำเนิน การมา มีพนักงานกว่า 40 คน เปิดบริการ 3 สาขา ทุกสาขาเน้นความสำคัญของลูกค้า มี "นโยบาย คุณภาพ" เดียวกัน และบริการด้วยความซื่อสัตย์ยึด มั่นในคุณภาพและคำสัญญาด้วยหัวใจเต็มเปี่ยมต่อ จากนี้ไปด้วยประสบการณ์กว่า 29 ปีและเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป เราจะไม่หยุดนิ่ง เราจะก้าวไปข้างหน้า ด้วยรูปแบบและบริการที่ทันสมัย ภายใต้สัญลักษณ์ ใหม่ "heart for HOUSE"

“ท่านจะได้รับข้อมูลตามความเป็นจริง และได้รับการดูแล ช่วยแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว เต็มความสามารถ”