มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 198 937

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์

‘heart for HOUSE’ มีนบุรีรับสร้างบ้านคุณภาพ เป็นบริษัทฯ ชั้นนำที่ให้บริการรับสร้างบ้านอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม เพื่อดูแลและสร้างความสุขให้แก่ลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ และพนักงานขององค์กร

การติดต่อประสานงานและขออนุญาตราชการ

ปัจจุบันมีกฎเกณฑ์ต่างๆ มากมาย ทั้งเขต อบต. เทศกิจ ตำรวจ ไฟฟ้า ประปา ค่าผ่านทาง เจ้าของหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน เพื่อนบ้าน และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย พนักงานฝ่ายประสานงานของเราจะช่วยดูแลแทนคุณ ให้คุณสบายใจไม่เสียเวลาในการติดต่อและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่จำเป็นอีก

การออกแบบ

ความสุขและความอบอุ่นเริ่มต้นที่บ้าน เราจึงไม่มองเพียงแค่ความสวยงามแต่มองลึกถึงการใช้ชีวิต ประโยชน์การใช้งานพื้นที่ใช้สอย ทิศทางของสายลม แสงแดด ข้อจำกัดของพื้นที่ และความคุ้มค่าทางการเงินมาผสมผสานความคิดและประสบการณ์ของสถาปนิก ให้บ้านลงตัวเป็นบ้านในฝันที่กลายเป็นจริง สำหรับครอบครัวของคุณ

การเลือกใช้วัสดุ

การเลือกซื้อ การควบคุมมาตรฐานและราคาของวัสดุก่อสร้าง มาตรฐานวัสดุก่อสร้างในบ้านเรายังเป็นเรื่องที่น่าปวดหัว สินค้าชื่อเรียกเหมือนกันซื้อจากร้านวัสดุต่างร้าน อาจมีคุณภาพและราคาแตกต่างกันมาก เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยมีทีมงานจัดซื้อคอยดูแลบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และราคา ด้วยระบบฐานข้อมูลวัสดุ (DATABASE) และระบบเครือข่าย (NETWORK)

การคัดเลือกและจัดหาช่างโครงสร้าง

เราเลือกใช้ ‘ช่างโครงสร้าง’ ประจำบริษัท ซึ่งเป็นทีมงานร่วมงานกับเรามานาน’ ได้มีการพัฒนาจัดอบรมเสริมความรู้โดยจัดอบรมในโครงการ “สัมมนามาตรฐานการก่อสร้าง”เป็นประจำทุกปี เมื่อช่างมีความรู้ความชำนาญได้ขยายทีมงานแตกทีมน้องทีมลูกตลอดมา โดยทางบริษัทคุมเข้มเรื่องคุณภาพ และทำงานในระบบ PDCA อย่างเข้มข้นทุกขั้นตอน เราเลือกใช้ ‘ทีมงานช่างระบบ’ ที่ได้มาตรฐานโดยความควบคุมของผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรฐาน

การควบคุมงานด้วยมาตรฐาน MHQ

การควบคุมต้องครบวงจรด้วยผู้ชำนาญงาน จึงจัดทำระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (มาตรฐาน MHQ) โดยวิศวกรต้องเข้าตรวจเหล็กก่อนการเทปูนตั้งแต่งานฐานราก คานชั้นหนึ่ง คานชั้นสอง ตลอดจนตรวจเหล็กโครงหลังคา ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) ต้องควบคุมการก่อสร้างและถ่ายรูปการตรวจงานทุกงวด ส่งเข้าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ในระบบ ISO9001:2015 เพื่อให้ผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถทราบความเป็นไปหน้าไซต์งานได้ตลอดเวลา

การบริการหลังการขาย

เราได้ส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ให้ลูกค้า สิ่งที่เราชื่นใจ ภาคภูมิใจ และได้รับจากลูกค้า ‘ลูกค้า บอกต่อถึงคุณภาพ บอกต่อถึงความภูมิใจ’ เสมอมา ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี สิ่งที่เรายึดมั่นคือความซื่อสัตย์จริงใจในการให้บริการ เราจึงเป็นผู้รู้ใจของลูกค้า โดยติดตามและดูแลบริการหลังการขายตลอดไป

“ท่านจะได้รับข้อมูลตามความเป็นจริง และได้รับการดูแล ช่วยแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว เต็มความสามารถ”